Home>Corporate>Investor Relations>Corporate Information  Pioneer Management

Japanese

Corporate Information

Pioneer Management


Directors

Representative Director

Susumu Kotani

Representative Director

Hideki Okayasu

Representative Director

Mikio Ono

Directors

Satoshi Matsumoto
Kunio Kawashiri
Takashi Oizumi
Masahiro Tanizeki

Corporate Auditors

Corporate Auditor(full time)

Toshiyuki Ito

Corporate Auditors

Keiichi Nishikido
Toraki Inoue

Executive Officers

President and CEO

Susumu Kotani

Senior Managing Executive Officers

Hideki Okayasu

Mikio Ono

Managing Executive Officers

Satoshi Matsumoto

Masanori Koshoubu

Masanori Kurosaki

Senior Executive Officers

Haruyuki Inohana
Kunio Kawashiri
Yasuhiko Danjo
Masahiro Kawamura

Executive Officers

Kazumi Kuriyama
Takashige Nakano
Harumitsu Saito
Ikuo Tsuritani
Masao Kase
Mikio Shimoda
Toshihiko Kurihara
Kouichi Moriya
Satoshi Ohdate

(As of June 26, 2013)